Αρχέγονος

Αρχέγονος

Με εμπειρία, αρκετό πάθος, αλλά χωρίς φόβο και τοξικότητα.

Ένσταση στις ενστάσεις

Ένσταση στις ενστάσεις

Χωρίς δικαιολογίες

Χωρίς δικαιολογίες

Όλα είναι πιθανά

Όλα είναι πιθανά

Συνεχίζουμε..

Συνεχίζουμε..

Λίγο πριν…

Λίγο πριν…

Με λογισμό και μ’ όνειρο

Με λογισμό και μ’ όνειρο

Με το βλέμμα… ΜΠΡΟΣΤΑ

Με το βλέμμα… ΜΠΡΟΣΤΑ

Είναι κάτι στιγμές…

Είναι κάτι στιγμές…

Ποδοσφαιρικά… και άλλα

Ποδοσφαιρικά… και άλλα

Πεδίο δόξης λαμπρό

Πεδίο δόξης λαμπρό