Επιστροφή στην Τούμπα και τακτική

Επιστροφή στην Τούμπα και τακτική

Ανάπτυξη κι αυτοματισμοί

 Ανάπτυξη κι αυτοματισμοί

Τακτική σε δύο γκρουπ

Τακτική σε δύο γκρουπ

Δυο δυνατές προπονήσεις

Δυο δυνατές προπονήσεις

Τακτική και φυσική κατάσταση ενόψει επαναληπτικού

Τακτική και φυσική κατάσταση ενόψει επαναληπτικού