Πρόσκληση σε Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΟΚ ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πρόσκληση σε Γ.Σ.
Photo Credits: @acpaok.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου και νομίμως δημοσιευμένου Καταστατικού, καλεί τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ (Paok Sports Arena) επί της οδού Αντ. Τρίτση 12, με τα παρακάτω ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού απολογισμού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)
  2. Έγκριση ειδικού απολογισμού χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το αθλητικό σωματείο
  3.  Έγκριση ειδικού απολογισμού χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το ΤΑΑ
  4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού έτους 2023
  5. Έγκριση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024
  7. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει


Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (½). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 3η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.
 

Διαβάστε ακόμη...