Εμπαιγμός της κοινής λογικής!

Για την προχθεσινή ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ για την πορεία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (γιατί όποιος δεν κατάλαβε ότι προχθές γράφτηκε ιστορία και "γύρισε το κουμπί" καλύτερα ν' ασχοληθεί με το κέντημα), θα τα πούμε σύντομα ...
Αρκαδοπόντιος Αρκαδοπόντιος
Εμπαιγμός της κοινής λογικής!
Photo Credits: @thermisnews.gr website

Ας ασχοληθούμε με τα "νομικά" τερτίπια εξ Αθηνών προερχόμενα... 

Κατ' αρχήν να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό.

Την 11-12-2023 εξεδόθη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα λεγόμενα "μέτρα κατά της βίας" με αφορμή την δολοφονία αστυνομικού σε γνωστή πόλη και γνωστό γήπεδο. 

Με βάση το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος η ΠΝΠ έχει ισχύ εφ' όσον κυρωθεί με Νόμο εντός 40 ημερών από την έκδοσή της. 

Μετρήστε  40 ημέρες από 11/12/2023 φτάνουμε την 21/1/2024. 

Η κύρωση έγινε με τον Ν.5085/2024 που ίσχυσε από την 2-2-3024 δηλαδή τα "μέτρα κατά της βίας" νομικά είναι ανυπόστατα και ανίσχυρα. 

Στον ίδιο Νόμο στο άρθρο 10 προβλέπεται:

«Άρθρο 1Α

Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

7. Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. μπορεί να στηριχθεί, ιδίως, α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999 (Α` 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής. Η αρμόδια για την τήρηση της τάξης σε συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση αστυνομική αρχή και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής υποχρεούνται να αποστείλουν την έκθεσή τους στη Δ.Ε.Α.Β. εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση της συνάντησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούται και η κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή να αποστείλει στη Δ.Ε.Α.Β. τα φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των παρατηρητών της.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα διοικητικά μέτρα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Δ.Ε.Α.Β. υποχρεούται, μετά από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να του διαβιβάζει αμελλητί το αποδεικτικό υλικό του δεύτερου εδαφίου.»
Δηλαδή βαφτίζεται η ποινή "κεκλεισμένων των θυρών" ως "διοικητική κύρωση" ενώ είναι  ΚΑΘΑΡΑ αθλητική κύρωση και προβλέπεται στον Πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ 

Ακριβώς για τα ίδια γεγονότα που επιβλήθηκε η "διοικητική κύρωση" της μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ προβλέπει χρηματικό πρόστιμο  που επιβλήθηκε από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο
Τι έχουμε εδώ;

ΣΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του κράρους στα αθλητικά δρώμενα δηλαδή στο λεγόμενο "αυτοδιοίκητο" και μάλιστα σε βαθμό που μπορεί να διαμορφώνει / αλλοιώνει αθλητικό συναγωνισμό/ανταγωνισμό. 

Προσέξτε και κάτι ακόμη...

Αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί εντός 4 ημερών από τον επίδικο αγώνα μετά επιλαμβάνεται  ο κ. Υπουργός, χωρίς να δεσμεύεται για το πότε θα επιβάλλει την "διοικητική κύρωση". 

Εσείς τι λέτε; Δεν θ' ασχοληθεί ο κ.υπουργός όταν η επιβολή της "διοικητικής κυρώσεως" θα βολεύει το πρόγραμμα κάποιων συγκεκριμένων ομάδων; Γιατί η ΔΕΑΒ ...θ' πετάει αετό;

Εδώ θα είμαστε ...

Και πάμε τώρα στην απόλυτη κοροϊδία της "απλής λογικής"!

Με βάση το άρθρο 20 του Συντάγματος πάντα πριν την επιβολή δυσμενούς μέτρου προηγείται η ακρόαση (κάτι σαν απολογία) του διοικούμενου. 

Στον ίδιο Νομο του κ. Βρούτση τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 ως εξής:
"....2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας επτά (7) ημερών από την εκδήλωση των φαινομένων βίας, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα και κατόπιν κλήσης και ακρόασης του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου...."

Κοιτάξτε τι έγινε:

Για μια κροτίδα που μπορεί απλά να έπεσε και να μην προκάλεσε τίποτα απολύτως (όπως αυτή της Κυριακής) επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ ποινή κεκλεισμένων των θυρών χωρίς κλήση σε απολογία!

Για " σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ..":

α. Καλεί σε απολογία, 
β.επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο και
γ ΔΥΝΑΤΑΙ να επιβάλλει δηλαδή  δεν είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει και ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.

Κι εσύ ασχολείσαι  με τον ΣΑΜΑΤΑ!

Τι να σε πω ρε φίλε;

Διαβάστε ακόμη...