A+ A A-

Νέες καταγγελίες εναντίον του Λευτέρη Αυγενάκη

Από paok24.com: Εδώ και πολύ καιρό και χωρίς καμία δόση υπερβολής, έχει χαθεί η... μπάλα σε ότι αφορά τις καταγγελίες και τις "φωνές" εις βάρος του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Αυτή τη φορά, τέσσερις καταγγελίες κατέθεσαν σήμερα οι Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα και Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας κατά του Υπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, της Κ.Μ. μέλους της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) και των μελών της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ).Πιο αναλυτικά:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Παναγιώτας Δελαγραμμάτικα του Θεοδώρου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός
Αγίου Γεωργίου 56
ΚΑΤΑ
Του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριου Αυγενάκη

Με την παρούσα Καταγγέλλω ενώπιόν σας τον φίλαθλο και αθλητή και άρα υπαγόμενο
στη δικαιοδοσία της ΕΦΙΠΗΔ Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη για τις 3
παρακάτω αναφερόμενες πράξεις του συμμετοχής και διαφήμισης και προώθησης αθλητικών
αγώνων για τους οποίους δεν προκύπτει να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και
αιτούμαι να διερευνήσετε αυτεπαγγέλτως την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για
έλεγχο τήρησης των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού, του
ολυμπιακού ιδεώδους της ηθικής και της δεοντολογίας και να εκδώσετε απόφαση περί τιμωρίας
του.

Ως γνωστόν, η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες (και αντιστοίχως προφανώς και η
διαφήμιση και η προώθηση αθλητικών αγώνων), για τη διεξαγωγή των οποίων δεν έχουν τηρηθεί οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα και λόγο στέρησης της φίλαθλης
ιδιότητας (ΑΣΕΑΔ 14/2019, ΑΣΕΑΔ 37/2017, ΑΣΕΑΔ 36/2017, ΑΣΕΑΔ 35/2017, ΑΣΕΑΔ 14/2013).

1. Pick Πάτρας σε «αυτοσχέδια» πίστα στο κέντρο της πόλης της Πάτρας στις 20.9.2020

Στις 20.9.2020 διεξήχθη σε «αυτοσχέδια» πίστα στο κέντρο της πόλης της Πάτρας
αθλητικός αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού και συγκεκριμένα αθλητικός αγώνας kart με την
ονομασία «12ο Διεθνές Σιρκουί Κάρτ Πάτρας-Patras International Circuit for Kart (PICK)».
Στον αγώνα αυτό συμμετείχε ως αθλητής μηχανοκίνητου αθλητισμού και ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης με τη σχετική συμμετοχή του να αναπαράγεται
προς διαφήμιση και προώθηση του αγώνα και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον αθλητικό αυτό αγώνα αυτό εκδόθηκε στις 17.9.2020 η υπ' αριθ. πρωτ. 2501/18/368-
θ/17.9.2020 απόφαση του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης
Δυτικής Ελλάδος, με την οποία χορηγήθηκε άδεια τέλεσης του συγκεκριμένου αθλητικού αγώνα
σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η άδεια αυτή εκδόθηκε με τη λήψη υπ' όψιν των αναφερόμενων σε αυτήν υπ' αριθ. πρωτ.
1285/6.8.2020 και 1297/7.8.2020 επιστολών της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος περί έγκρισης του αγώνα και ίσχυε με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων να «εκδοθεί το
τελικό σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, το οποίο θα αφορά αφενός μεν
στην καταλληλότητα της πίστας, αφετέρου δε θα διαβεβαιώνεται το περιεχόμενο του προηγούμενου
εδαφίου περί υγειονομικών μέτρων πέριξ της πίστας και εντός αυτής, το οποίο εν συνεχεία θα
κοινοποιηθεί εγκαίρως στον Διοικητή του Β' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και στην Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σε εύλογο χρονικό διάστημα με κάθε
πρόσφορο μέσο)».

Ως προς το ζήτημα αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι με την υπ' αριθ. 4486/2020 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία επιδόθηκε
στην Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος στις 17.9.2020, ανεστάλη η εκτέλεση της
από 22.2.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κρίθηκε μάλιστα ανυπόστατη, άλλως
απολύτως και αυτοδικαίως άκυρη (εξομοιούμενη ως προς τις έννομες συνέπειες με ανυπόστατη
σύμφωνα με το άρθρο 180 ΑΚ) λόγω εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διά βοής.
Ως γνωστόν, οι ανυπόστατες και απολύτως και αυτοδικαίως άκυρες αποφάσεις σωματείων
και ομοσπονδιών δεν παράγουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα, το ανυπόστατό τους λαμβάνεται
υπ' όψιν και αυτεπαγγέλτως και παρεμπιπτόντως από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο και είναι αυτοδίκαιο με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από την έκδοση δικαστικής απόφασης
που να το αναγνωρίζει ή να το κηρύσσει (ΑΠ 819/2007, ΕφΘεσ 1680/2011, ΠΠρΑθ 1074/2016,
ΜΠρΛαμ 383/2018, ΜΠρΑθ 853/2017, ΜΠρΘεσ 359/2014). Σε κάθε περίπτωση πάντως τυχόν
εκδοθείσα δικαστική απόφαση για το ανυπόστατο και την ανυπαρξία τέτοιων αποφάσεων
παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι πάντων.

Ως προς τον αγώνα αυτό:

1ο ζήτημα:

Πρέπει να ερευνηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ αν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης είχε αθλητικό δελτίο ως αθλητής κάποιου συγκεκριμένου
αθλητικού σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, όπως
απαιτείται από το άρθρο 1 της Εγκυκλίου 1/2020 της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος για τη συμμετοχή αθλητών σε αθλητικούς αγώνες (η ιδιότητα του επίμαχου αγώνα ως
αθλητικού αποδεικνύεται και από την υπ' αριθ. πρωτ. 2501/18/368-θ/17.9.2020 απόφαση του
Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας), και ειδικότερα ποιου
συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος. Σημειωτέον ότι τυχόν έκδοση τέτοιου αθλητικού δελτίου για λογαριασμού κάποιου
συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος θα έθετε ενδεχόμενα ζητήματα έλλειψης αμεροληψίας του για ζητήματα που αφορούν τη
συγκεκριμένη αθλητική ομοσπονδία και το συγκεκριμένο άθλημα.

2ο ζήτημα:

Πρέπει να ερευνηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ αν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης είχε κάρτα υγείας, όπως απαιτείται από το άρθρο 33 παρ. 9 του
ν. 2725/1999 για τη συμμετοχή αθλητών σε αθλητικούς αγώνες (η ιδιότητα του επίμαχου αγώνα ως
αθλητικού αποδεικνύεται και από την υπ' αριθ. πρωτ. 2501/18/368-θ/17.9.2020 απόφαση του
Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

3ο ζήτημα:

Οι υπ' αριθ. πρωτ. 1285/6.8.2020 και 1297/7.8.2020 επιστολές της
Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος περί έγκρισης του αγώνα εκδόθηκαν [σύμφωνα
με την υπ' αριθ. 4486/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων)] από ανύπαρκτο και ανυπόστατο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, που προέκυψε από την ανύπαρκτη και ανυπόστατη από
22.2.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και επομένως η έγκριση της Ομοσπονδίας
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος για τη διεξαγωγή του επίμαχου αθλητικού αγώνα είναι
ανύπαρκτη και ανυπόστατη. Σημειώνεται ότι η έγκριση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Ελλάδος απαιτείτο εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 56Δ παρ. 1 και 4 του ν.
2725/1999 ανεξάρτητα από το αν ο αγώνας ήταν αθλητική συνάντηση κατά την έννοια του άρθρου
56Δ παρ. 1 του ν. 2725/1999 ή όχι.

4ο ζήτημα:

Το «τελικό σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, το
οποίο θα αφορά αφενός μεν στην καταλληλότητα της πίστας, αφετέρου δε θα διαβεβαιώνεται το
περιεχόμενο του προηγούμενου εδαφίου περί υγειονομικών μέτρων πέριξ της πίστας και εντός
αυτής, το οποίο εν συνεχεία θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στον Διοικητή του Β' Αστυνομικού Τμήματος
Πατρών και στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σε εύλογο
χρονικό διάστημα με κάθε πρόσφορο μέσο)», το οποίο τάχθηκε στις 17.9.2020 ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του αθλητικού αυτού αγώνα, δεν εκδόθηκε προφανώς ποτέ (και δεν
θα μπορούσε να εκδοθεί), αφού από τις 17.9.2020 (ταυτόχρονα με την έκδοση της υπ' αριθ. πρωτ.
2501/18/368-θ/17.9.2020 απόφασης του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της
Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος) ανεστάλη η εκτέλεση της από 22.2.2020 απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος περί εκλογής μελών
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κρίθηκε μάλιστα ανυπόστατη, άλλως απολύτως και αυτοδικαίως
άκυρη (εξομοιούμενη ως προς τις έννομες συνέπειες με ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 180
ΑΚ) λόγω εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διά βοής. Σημειώνεται και πάλι ότι η
έγκριση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος απαιτείτο εν προκειμένω σύμφωνα
με το άρθρο 56Δ παρ. 1 και 4 του ν. 2725/1999 ανεξάρτητα από το αν ο αγώνας ήταν αθλητική
συνάντηση κατά την έννοια του άρθρου 56Δ παρ. 1 του ν. 2725/1999 ή όχι.

5ο ζήτημα:

Το Αγωνιστικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων ταχύτητας-ατομικής
χρονομέτρησης-karting, το οποίο έπρεπε να είχε εκδοθεί νομίμως πριν τη διεξαγωγή του αγώνα και
να ρυθμίζει το καθεστώς διεξαγωγής του εν λόγω αθλητικού αγώνα karting, ψηφίσθηκε μετά τις
15.3.2020 που ξεκίνησαν τα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης λόγω κορωνοϊού και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος στη 01.07.2020 άρα
ψηφίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος,
που προέκυψε [σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4486/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)] από την ανύπαρκτη και ανυπόστατη από 22.2.2020
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος περί
εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και επομένως το Αγωνιστικό αυτό Πρωτόκολλο είναι
ανύπαρκτο και ανυπόστατο.

2. Spetsathlon goes to Loutraki που έγινε σε «αυτοσχέδια» αθλητική εγκατάσταση στο
Λουτράκι στις 5.9.2020

Στις 5.9.2020 διεξήχθη σε «αυτοσχέδια» αθλητική εγκατάσταση (θάλασσα και δρόμος) στο
Λουτράκι αθλητικός αγώνας τριάθλου και συγκεκριμένα αθλητικός αγώνας με την ονομασία
Spetsathlon goes to Loutraki.

Στον αγώνα αυτό παρευρέθηκε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριος
Αυγενάκη κάνοντας βραβεύσεις και δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στο Δήμο
Λουτρακίου, με τις σχετικές φωτογραφίες και δηλώσεις να αναπαράγονται προς διαφήμιση και
προώθηση του αγώνα σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Για τον αγώνα αυτό έχει ήδη γίνει πολλή συζήτηση σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και έτσι τα ζητήματα από τη διεξαγωγή του έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα σε
όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόμα και αν δεν ασχολούνται με το άθλημα του τριάθλου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα, στον αγώνα αυτό
υπήρχε ηλεκτρονική χρονομέτρηση των διαγωνιζομένων και έγιναν απονομές στους πρώτους
αθλητές, οπότε προκύπτει ότι ο αγώνας ήταν αθλητική συνάντηση.

Μάλιστα, στις υπ' αριθ. πρωτ. 13930/19.8.2020 και 15201/3.9.2020 αποφάσεις του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων αναφέρεται ρητά ότι ο αγώνας είχε χαρακτήρα
αθλητικής εκδήλωσης-διοργάνωσης.

Επίσης, ο αγώνας έγινε με τη συμμετοχή πολλών πασίγνωστων και διακεκριμένων
αθλητών (και όχι τουριστών!) τριάθλου, στίβου, κολύμβησης και ποδηλασίας (π.χ. του Παναγιώτης
Μπιτάδου, της Τζένης Μπουλμέτη, του Χρήστου Βολικάκη, του Γιάννη Ταμουρίδη, του Απόστολου
Χρήστου, του Νίκου Ντάνου, του Νταβίντε Ξυνομιλάκη, του Κωνσταντίνου Γκελαούζου, της Στέλλας
Αλεξανδρίδου, της Δήμητρας Καρτάνου, της Αναστασίας Μαρινάκου κ.λπ.), γεγονός που
προφανώς αποκλείει τον τουριστικό χαρακτήρα του.

Ως προς τον αγώνα αυτό:

1ο ζήτημα:

Πρέπει να ερευνηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ αν για τον αγώνα αυτό υπήρχε έγκριση
της αρμόδιας αθλητικής ομοσπονδίας για το άθλημα του τριάθλου, όπως απαιτείτο εν προκειμένω
σύμφωνα με το άρθρο 56Δ παρ. 1 και 4 του ν. 2725/1999 ανεξάρτητα από το αν ο αγώνας ήταν
αθλητική συνάντηση κατά την έννοια του άρθρου 56Δ παρ. 1 του ν. 2725/1999 ή όχι. Από τα
στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα τέτοια άδεια δεν προκύπτει να υπάρχει.

2ο ζήτημα:

Αν ο αγώνας ήταν αθλητική συνάντηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα, πρέπει να ερευνηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ αν για αυτόν
υπήρχε άδεια της αρμόδιας Περιφέρειας, όπως απαιτείτο επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 56Β του
ν. 2725/1999. Από τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα τέτοια άδεια δεν
προκύπτει να υπάρχει.

3ο ζήτημα:

Πρέπει να ερευνηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ αν ειδικά ως προς το ποδηλατικό σκέλος
του αγώνα, υπήρχε άδεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, όπως απαιτείτο σύμφωνα με
το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη
δημοσιότητα τέτοια άδεια δεν προκύπτει να υπάρχει.

3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2019 στις 24.11.2019 στις Αφίδνες και Ράλλυ
Παλλάδιο στη Νέα Πέραμο στις 23.11.2019

Στις 24.11.2019 διεξήχθη στις Αφίδνες το 4
ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2019 και στις 23.11.2019 διεξήχθη στη Νέα Πέραμο το Ράλλυ Παλλάδιο.
Για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. πρωτ. 1091/9.10.2019 και
1134/12.11.2019 εγκρίσεις της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος.

Ως προς τις εγκρίσεις αυτές, επισημαίνω ότι με την υπ' αριθ.
631678/21581/11625/18.11.2019 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
Γεώργιου Μαυρωτά διαπιστώθηκε (δεν κηρύχθηκε) σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 3 και 7β και 21
του ν. 2725/1999 η αυτοδίκαιη έκπτωση όλων των 10 εναπομείναντων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, η οποία σύμφωνα με τη ρητή
διατύπωση των σχετικών διατάξεων («χάνουν αυτοδικαίως τη θέση τους») και την πάγια ερμηνεία
τους και από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 2838/2001, ΣτΕ 2837/2001) και από το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΓνωμΝΣΚ 558/2005, ΓνωμΝΣΚ 163/2002) έχει αναδρομική ισχύ και
συγκεκριμένα ανατρέχει (όπως θα ανέτρεχε και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακύρωσης της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους) στο χρόνο εκλογής τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΟΜΑΕ, δηλαδή εν προκειμένω στις 23.11.2016.

Για τους λόγους αυτούς, ήδη κατά το χρόνο έκδοσης των υπ' αριθ. πρωτ. 1091/9.10.2019
και 1134/12.11.2019 εγκρίσεων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, αυτή δεν
είχε για τους προαναφερόμενους λόγους νόμιμο και έγκυρο Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη
σύνθεση, αλλά αντιθέτως είχε έλλειψη διοίκησης λόγω της αναδρομικής ισχύος των εννόμων
συνεπειών των κωλυμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρά το γεγονός ότι ζήτησα στις 22.11.2019 από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη, τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Τμήμα Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αγώνων της
Περιφέρειας Αττικής να μη διεξαχθούν οι αγώνες αυτοί μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης με την υπ' αριθ. πρωτ.
642985/21904/11768/22.11.2019 επιστολή του, την οποία απέστειλε κατά το διάστημα απουσίας
του εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Κατάρ (!), προέβη σε ερμηνεία απόφασης που είχε
εκδοθεί από άλλο όργανο (!) και ανέφερε ότι η επίμαχη διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ισχύ μόνο για το μέλλον, τούτο δε κατά προφανή
παραβίαση της γνωστής σε αυτόν πάγιας ερμηνείας των επίμαχων διατάξεων και από το Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ 2838/2001, ΣτΕ 2837/2001) και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(ΓνωμΝΣΚ 558/2005, ΓνωμΝΣΚ 163/2002).

Ως προς τους αγώνες αυτούς:

1ο ζήτημα:

Οι αγώνες αυτοί διεξήχθησαν κατόπιν της έγγραφης παρέμβασης του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριου Αυγενάκη κατά το διάστημα απουσίας του
εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Κατάρ (!) και δη κατόπιν επιστολής του στην οποία,
παραβιάζοντας την γνωστή σε αυτόν πάγια ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων, επιχείρησε να
προσδώσει νομιμότητα στη διεξαγωγή των αγώνων, παρά το γεγονός ότι εν όψει της αναδρομικής
ισχύος της υπ' αριθ. 631678/21581/11625/18.11.2019 διαπιστωτικής πράξης του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού Γεώργιου Μαυρωτά, οι εγκρίσεις από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Ελλάδος δόθηκαν από μη νόμιμο και μη έγκυρο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς πλήρη
σύνθεση, δηλαδή δόθηκαν με ανύπαρκτες και ανυπόστατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αιτούμαι η παρούσα επείγουσα καταγγελία να εκδικασθεί λόγω της προφανέστατης
σοβαρότητάς της κατά προτεραιότητα όλων των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον της
ΕΦΙΠΗΔ.

Αθήνα, 23.9.2020
Η καταγγέλλουσα
Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα

Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν.

Τελευταια posts

Τι γραφουν τα ΜΜΕ

 • Για τον ΠΑΟΚ
 • Για τους αντιπαλους
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
MOD_NEWS_PRO_GK4_NSP_PREV MOD_NEWS_PRO_GK4_NSP_NEXT
Ασπρόμαυρο τρένο στην Κομοτηνή! (2013)

Ασπρόμαυρο τρένο στην Κομοτηνή! (2013)

27-10-2020 | aspromavresistories.blogspot.com

Τον ανακοίνωσε η Βάσκο

Τον ανακοίνωσε η Βάσκο

27-10-2020 | paokrevolution.net

Πικρός αποκλεισμός στον Εύοσμο! (2005)

Πικρός αποκλεισμός στον Εύοσμο! (2005)

27-10-2020 | aspromavresistories.blogspot.com

MVP ο Bram Van Den Dries!

MVP ο Bram Van Den Dries!

26-10-2020 | acpaok.gr

Έδειξε πως μπορεί!

Έδειξε πως μπορεί!

26-10-2020 | inpaok.com

Κλειδί η διαχείριση

Κλειδί η διαχείριση

26-10-2020 | paok24.com

Οι ευχές του ΑΣ ΠΑΟΚ

Οι ευχές του ΑΣ ΠΑΟΚ

26-10-2020 | inpaok.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
MOD_NEWS_PRO_GK4_NSP_PREV MOD_NEWS_PRO_GK4_NSP_NEXT
Paokmania.Gr - To ανεξάρτητο site των οπαδών του ΠΑΟΚ | All rights reserved.